Referater

Generalforsamling
Danmarks Veteraner Trekantområdet
Ryes Kaserne
Referent: OSP
Udgave 2. vedrører kun punkt 6.
Genoptagelse af generalforsamling 14.05. 2019. Kl. 17.00

Næstformand Orla Christensen bød velkommen til de tilmeldte til generalforsamlingen, 19 deltagere, herefter var der traditionen tro de fantastiske gule ærter med vanligt tilbehør, som var veltillavet af Birthe, en stor tak til Birthe og Orla for veltilrettelagt arrangement.

Efter de gule ærter tog næstformanden Orla action til opstart på generalforsamlingen. Bestyrelsen indstillede Ole Stokholm som dirigent, generalforsamlingen gav herefter ordet til dirigenten.

Dirigenten nævnte at 3 bestyrelsesmedlemmer ikke kunne være til stede, Formanden, kassereren og sekretæren var forhindret.

Dirigenten startede med at gennemgå dagsordenens hovedpunkter og rækkefølge. Dirigenten foreslog at generalforsamlingen skulle slutte ved punkt 6, dette blev vedtaget, herefter skulle man overgå til uddeling af diverse tegn.

Dirigenten oplæste formandens beretning, beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Regnskabet blev gennemgået af revisorsuppleanten. Revisor og revisorsuppleanten kunne ikke godkende regnskabet, herefter var regnskabet til debat i generalforsamlingen, generalforsamlingen kan ikke godkende regnskabet. Generalforsamlingen besluttede at der skal ses på regnskabet igen, samt der skal fremlægges et nyt regnskab inden for 3 måneder. Der skal indkaldes til nyt møde for alle de tilmeldte til generalforsamlingen, samt offentliggøres et nyt møde hvor regnskabet skal fremlægges, med det ene punkt på dagsordenen regnskab. Regnskabet skal indeholde alt vedrørende aktiviteter i Lokalforening Trekantområdet, som lokale aktiviteter med bilag, sommerstævne med tilhørende bilag, tilskud til sommerudflugt med tilhørende bilag. Regnskabet skal indeholde alle elementer for, Lokalforening Trekantområdets arrangementer. Generalforsamlingen besluttede at der skal oprettes en foreningskonto snarest muligt og inden for 3 måneder. Formanden skal tage action her.
6.A Formanden bød alle fremmødte velkommen i Officersmessen, herefter blev ordret givet til dirigenten, dirigenten startede den suspenderede generalforsamling af 19.februar 2019 op igen.
Dirigenten spurgte om alle de fremmødte af generalforsamlingen 19. februar 2019 var blevet kontaktet som lovet i referatet, formanden oplyste at der havde været kontakt til alle samt lagt besked, indkaldelsen er også oplagt på hjemmesiden samt på Face Book. Formanden fremlagde/gennemgik det reviderede og godkendte regnskab med underskrift, herefter blev regnskabet godkendt. Regnskab sommerudflugt godkendt.
Referat af bestyrelsesmøde 12.maj udleveret med konstituering.
Det er hermed besluttet og som tidligere nævnt, der skal føres regnskab over alle foreningens aktiviteter med tilhørende bilag, ingen undtagelser. Foreningens regnskab skal være gennemskuelig for alle foreningens medlemmer. Der skal være bilag for alle ind og udbetalinger i nummereret rækkefølge. Skal være tilgængelig i samlemappe.
Foreningen er i gang med oprettelse af foreningskonto, kassereren er ansvarlig for alle ind og udbetalinger, Formanden kan have adgang i kassererens fravær.
Mødet sluttede i god ro og orden med spisning.

Næstformanden blev spurgt om der var indkommende forslag til generalforsamlingen, ingen forslag var tilgået.

Valg, siddende formand Lars Jacobsen blev genvalgt til formandsposten. 2 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Ole Stokholm Pedersen og Daniel K. Bjærge. 2 suppleanter blev valgt, genvalg til Jens Erik Frost og nyvalg til Jørn Jensen (JØ) 2 Revisorer blev valgt Gert Mortensen og Thorkild B. Thomsen. Ny revisor suppleant blev valgt Benny Lauridsen.

Generalforsamlingens punkt eventuelt blev afsluttet med en god historie af Ole Stokholm, omkring nye aktiviteter og tiltag. Jens Erik Frost fortalte levende omkring amatørteater og de gode tilbud, sidste torsdag og fredag i marts måned, her kunne alle tilmelde sig og få en oplevelsesrig aften. Generalforsamlingen blev afsluttet med fokus på regnskabet mm. En fin aften med hyggelige mennesker. En stor tak til Birthe for den altid fantastiske forplejning.
Jubilarer:
Alle tegnmodtagere var ikke fremmødte. Der blev uddelt 40 års medalje samt 25 års medalje til de fremmødte. Ikke fremmødte tegnmodtagere får deres tegn fremsendt med posten. Det er med stor undren at der ikke er styr på hvem der skal have tegn og hvornår. Foreningen ved hvem der skal have 40 års medalje og 25 års medalje, samt diverse 20 og 10 års tegn. Foreningen har også medlemmer der er på vej til medlemskab i 27 år som endnu ikke har fået 25 års medalje i foreningen, og som skulle have haft medaljen i 2018.
På generalforsamlingens vegne
Dirigent
Ole Stokholm Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Generalforsamling
Danmarks Veteraner Trekantområdet
Ryes Kaserne
Referent: OSP

19. februar 2019

Næstformand Orla Christensen bød velkommen til de tilmeldte til generalforsamlingen, 19 deltagere, herefter var der traditionen tro de fantastiske gule ærter med vanligt tilbehør, som var veltillavet af Birthe, en stor tak til Birthe og Orla for veltilrettelagt arrangement.

Efter de gule ærter tog næstformanden Orla action til opstart på generalforsamlingen. Bestyrelsen indstillede Ole Stokholm som dirigent, generalforsamlingen gav herefter ordet til dirigenten.

Dirigenten nævnte at 3 bestyrelsesmedlemmer ikke kunne være til stede, Formanden, kassereren og sekretæren var forhindret.

Dirigenten startede med at gennemgå dagsordenens hovedpunkter og rækkefølge. Dirigenten foreslog at generalforsamlingen skulle slutte ved punkt 6, dette blev vedtaget, herefter skulle man overgå til uddeling af diverse tegn.

Dirigenten oplæste formandens beretning, beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Regnskabet blev gennemgået af revisorsuppleanten. Revisor og revisorsuppleanten kunne ikke godkende regnskabet, herefter var regnskabet til debat i generalforsamlingen, generalforsamlingen kan ikke godkende regnskabet. Generalforsamlingen besluttede at der skal ses på regnskabet igen, samt der skal fremlægges et nyt regnskab inden for 3 måneder. Der skal indkaldes til nyt møde for alle de tilmeldte til generalforsamlingen, samt offentliggøres et nyt møde hvor regnskabet skal fremlægges, med det ene punkt på dagsordenen regnskab. Regnskabet skal indeholde alt vedrørende aktiviteter i Lokalforening Trekantområdet, som lokale aktiviteter med bilag, sommerstævne med tilhørende bilag, tilskud til sommerudflugt med tilhørende bilag. Regnskabet skal indeholde alle elementer for, Lokalforening Trekantområdets arrangementer. Generalforsamlingen besluttede at der skal oprettes en foreningskonto snarest muligt og inden for 3 måneder. Formanden skal tage action her.

Næstformanden blev spurgt om der var indkommende forslag til generalforsamlingen, ingen forslag var tilgået.

Valg, siddende formand Lars Jacobsen blev genvalgt til formandsposten. 2 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Ole Stokholm Pedersen og Daniel K. Bjærge. 2 suppleanter blev valgt, genvalg til Jens
Erik Frost og nyvalg til Jørn Jensen (JØ) 2 Revisorer blev valgt Gert Mortensen og Thorkild B. Thomsen. Ny revisor suppleant blev valgt Benny Lauridsen.

Generalforsamlingens punkt eventuelt blev afsluttet med en god historie af Ole Stokholm, omkring nye aktiviteter og tiltag. Jens Erik Frost fortalte levende omkring amatørteater og de gode tilbud, sidste torsdag og fredag i marts måned, her kunne alle tilmelde sig og få en oplevelsesrig aften.

Generalforsamlingen blev afsluttet med fokus på regnskabet mm. En fin aften med hyggelige mennesker. En stor tak til Birthe for den altid fantastiske forplejning.
Jubilarer:
Alle tegnmodtagere var ikke fremmødte. Der blev uddelt 40 års medalje samt 25 års medalje til de fremmødte. Ikke fremmødte tegnmodtagere får deres tegn fremsendt med posten. Det er med stor undren at der ikke er styr på hvem der skal have tegn og hvornår. Foreningen ved hvem der skal have 40 års medalje og 25 års medalje, samt diverse 20 og 10 års tegn. Foreningen har også medlemmer der er på vej til medlemskab i 27 år som endnu ikke har fået 25 års medalje i foreningen, og som skulle have haft medaljen i 2018.
På generalforsamlingens vegne
Dirigent
Ole Stokholm Pedersen
Bestyrelsesmedlem