Forside

Generalforsamling

18. februar: Generalforsamling kl. 18.30 (19.00) på Ryes Kaserne, hvor aftenen traditionen tro begynder med gule ærter – foreningen gi´r – efterfulgt af generalforsamlingen, der har følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Regnskabsaflæggelse ved kasserer Orla Christensen

4.  Indkomne forslag 

5.  Valg:   

a. Tre (3) bestyrelsesmedlemmer. (Orla Christensen, Knud Voetmann og Jørn Jensen er på valg – alle modtager genvalg)

b. To (2) suppleanter (Jens Erik Frost er på valg – modtager genvalg). Herudover skal der vælges yderligere én.

c. Revisor/bilagskontrollant (Thorkild Thomsen og Gert Mortensen er på valg – bestyrelsen opfordrer til, at begge genvælges)

d. Revisor suppleant/bilagskontrollant (Benny Lauridsen er på valg – bestyrelsen opfordrer til genvalg)

e. Eventuelt.
Tilmelding til maden til Orla på 26 60 70 50 – alternativt orla.birthe@gmail.com senest mandag den 1. februar 2020.

Medlemsmøde planlagt den 21. januar 2020, blev afholdt den 14. januar Ryes Kaserne. Derfor ingen møde den 21. januar 2020.