Forside

Glædelig jul og et godt nytår til alle.

Lokalforening Trekantområdet

Generalforsamling

Mandag den 22. februar 2021. Kl. 18.00 – 22.00

Essen 4, 6000 Kolding

Hjemmeværnscenter

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren 

4. Indkomne forslag- forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5. Valg:

a. Formand.  Ny formand vælges, Forslag

b. Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Ole Stokholm modtager genvalg,

    Daniels K. Bjærge modtager ikke genvalg. En ny til bestyrelsen skal vælges.

c. 2 suppleanter Jens E. Frost (Mogens Pedersen)

d. Revisor Gert Mortensen. Thorkild B. Thomsen

e. Revisorsuppleant Benny Lauridsen

6. Eventuelt

Der serveres forplejning, drikkevarer, kaffe/kage i forbindelse med generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes med post til alle medlemmer. Kommer også i Veteranmagasinet, Hjemmeside, Facebook. Alle opdateres om sidste nyt efter generalforsamlingen. Foreningen håber derfor at se mange til generalforsamlingen.

Personer der er berettiget 10 – 20 – 25 – 40 – 50 års tegn samt fredsprismedalje, bedes møde op og få den velfortjente tegn overleveret på dagen.

Med venlig hilsen

Lokalforening Trekantområdet

Bestyrelsen

Se også Facebook